منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8
منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15
            منطقه 22

مراکز فروش

نام داروخانه آدرس تلفن
داروخانه قهرماني-تهرانسر تهرانسر - بلوار لاله - پ114 44528889
داروخانه فتحعلي تهرانسر-ابتداي بلوار اصلي تهرانسر 44512526
داروخانه كشاورز تهرانسر-بلوار نيلوفر-چهارراه نفت  44508400
داروخانه شب تاب بلوار تهران سر-نبش خ 16-پ74 44516464
داروخانه تهرانسر شهرك تهرانسر-بلوار نيلوفر غربي-روبروي مركز تجاري تهرانسر-پ97 44542044
داروخانه صفي الدين تهرانسر-بلوار ياس-شهرك دريا خ صدف-نبش خ 14-پ36 44547050
داروخانه قوامين تهرانسر-بلوار گلها- انتهاي بلوار-درمانگاه صاحب كوثر-داخل كوچه 13 44538029
داروخانه صدف بلوار اصلي تهرانسر-چهارراه صدف-جنب بانك مسكن-ساختمان ارديبهشت 44531094
داروخانه رزازان(ساينا) تهرانسر غربي-فاز3-نبش خيابان بهشتي-داروخانه سانيا قديم 44504643
داروخانه زارعي تهرانسر-بلواراصلي نبش خيابان 7-پلاك 236 44513618