منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8
منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15
            منطقه 22

مراکز فروش

نام داروخانه آدرس تلفن
داروخانه ناردين شهرك ولي عصر -بلوار معلم -ميدان معلم-خ حيدري شمالي-روبروي سازمان آب-پ593 66205685
داروخانه سهند يافت آباد-بلوار الغدير جنوبي-ميدان الغدير 66235925
داروخانه خوارزمي شادآباد-17شهريور نرسيده به 15متري شمالي سوم-جنب درمانگاه امام رضا 66781213
داروخانه مركزي رازي بزرگراه آيت ال... سعيدي-شهرك وليعصر-خ رجايي-نرسيده به خ طالقاني-نبش ميلان 25 66236165
داروخانه خليج جاده قديم كرج -بين كيلومتر6و7-خيابان خليج فارس-روبروي بيمارستان فياض بخش 66250735
داروخانه بهشت چهاردانگه-خيابان هيد-خيابان گلستان 4شرقي-پلاك 275 55263890-55251865
داروخانه مولايي يافت آباد-شادآباد-خيابان شهيداميني-پلاك 8 66805098-9
داروخانه رزماري يافت آباد-شهرك وليعصر-خ شهيدرجائي-نبش كوچه شهيدكريمي-پلاك 187 66220834
داروخانه جعفري زاده يافت آباد-بلوارالغديرشمالي-نبش كوچه شهيدفرجي-پلاك 213 66227144
داروخانه شهبازي شهرك ولي عصر-خ حيدري جنوبي-اول خ وحدت 66237536
داروخانه دكتر جوادي موسوي بزرگراه ايت اله سعيدي-شهرك وليعصر-خيابان طالقاني-خيابان به خيال-پلاك 113 66232781
داروخانه نرگس شهرك ولي عصر-ميدان شهيدرجايي-پايين درمانگاه شكوفه 66216611
داروخانه مهتاب يافت آباد-ميدان الغدير-خ هاشمي-مقابل بانك صادرات-پ25 66795516
داروخانه دكتر اسفندياري شهرك وليعصر- خ شهيد برادران بهرامي(ياران)- تقاطع بازرگان- مقابل مخابرات- ساختمان پزشكان وليعصر- طبقه همكف 66223441
داروخانه دكتر خدايارپور آيت ا... سعيدي- شهرك وليعصر- خ پزاند-  خ سپيده جنوبي- روبروي مسجد پنج تن- پلاك 83 66305010
داروخانه شبانه روزي 17 شهريور جاده قديم كرج-خ 17 شهريور-مابين خ عسگري وميرزايي-جنب درمانگاه شاداباد 66824675