منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8
منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15
            منطقه 22

مراکز فروش

نام داروخانه آدرس تلفن
داروخانه مقدم-آذري سه راه آذري 66691786
داروخانه بهلولي- ابوذر خ قزوين-خيابان ابوذر-خ سجاد شمالي 55707308
داروخانه مركزي اقبال سه راه آذري-خ قزوين-خ لقمان حكيم-پ132- پلاك 64 66632699-66622554
داروخانه فرهاد امامزاده حسن-امين الملك-چهارراه غازي-روبروي بانك صادرات 55708781
داروخانه فيروز كوهي خ ابوذر - خ سجاد جنوبي- جنب پارك صبا - پ152 66223950
داروخانه افرا ابوذر غربي(فلاح)-مقابل خيابان سالم-جنب آزمايشگاه بهمن 55715050
داروخانه چناري خ ابوذر-نبش 16 متري حسني 55708492
داروخانه ابوذر 20متري ابوذر(فلاح)-روبروي بانك ملي-پ515 55702974
داروخانه تابان ميدان ابوذر(فلاح)-ضلع شمالي ميدان 55730107
داروخانه قربي ابوذر (فلاح)-ميدان جليلي-خ قرباني-پ533 55705470
داروخانه محمدي خيابان قزوين-قلعه مرغي-نرسيده به خط راه آهن تهران تبريز-پلاك 45 55653068
داروخانه سجاد خيابان ابوذر(فلاح)-خيابان سجادجنوبي-پلاك 300 55728188
داروخانه شفق ميدان ابوذر(فلاح)-انتهاي 20 متري ابوذر-خيابان سجادجنوبي-ميدان بهاران 55700633-55140710
داروخانه شبانه روزي ايثار خيابان قزوين-دوراهي قپان-ابتداي خيابان امين الملك 55703470
داروخانه خزانه خيابان قلعه مرغي-خيابان ابوذر(فلاح)-ميدان مقدم 55645340
داروخانه دكتر همتي سه راه آذري-خيابان قزوين-خ امين الملك-روبروي امام زاده حسن-ك شهيدحيدري-درمانگاه خيريه امامزاده حسن 55728689
داروخانه فيروزكوهي خ ابوذر- خ سجاد جنوبي- جنب پارك صبا- پلاك 252 66223950
داروخانه دكتر امين تقوي سه راه آذري- خ قزوين- خ امين الملك- روبروي امامزاده حسن- كوچه شهيد حيدري- درمانگاه خيريه امامزاده حسن 55728689
داروخانه افق طلايي ابوذر-ميدان ابوذر-پلاك 6 55709517