منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8
منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15
            منطقه 22

مراکز فروش

نام داروخانه آدرس تلفن
داروخانه ایده  نازی ابادخ اکبر مشهدی نرسیده به کارگرسامانی پ469 55180050
داروخانه فيروزه خ شهيد رجايي - ايستگاه ورزشگاه - پلاك 262 55089268-55089350
داروخانه شيخي انتهاي خط نازي آباد-خ سر سبز- پلاك 16 55347047
داروخانه قاضي شيراز نازي آباد-خ گودرزي-كوچه اميري 55012630
داروخانه رايكا نازي آباد-انتهاي مدائن-خ بدي گيوي-پ17 55313000
داروخانه عطائي نازي آباد-هزاردستگاه -خ شهيدعلي ناصر(كوشا)-پلاك 39 55075501
داروخانه اطمينان بخش نازي آباد-خ مدائن-خ جعفري-پ3 55354024
داروخانه جواديه  ميدان راه آهن - خ 20 متري ايستگاه نوبهار 55666074
داروخانه شبانه روزي نازي آباد خيابان شهيد رجائي- بعد از چهارراه بعثت- جنب شهرداري منطقه 16 55067515
داروخانه ماهان فلكه اول خزانه بخارايي-خ شهيد فرااهاني 55342917
داروخانه جعفرزاده خزانه بخارايي-بين فلكه 2و3 55061653
داروخانه ياسين ميدان (فلكه )چهارم خزانه بخارائي 55062882
داروخانه هيربد 20متري جواديه -روبروي بانك كشاورزي-پلاك 526 55670155
داروخانه بابائيان(ميثاق) 20 متري جواديه -ده متري اول-نبش خيابان امام ياري 55653624
داروخانه رضايي نازي آباد-خيابان مدائن-بازاراول-روبروي پاساژيوسف-پلاك 78 55356098
داروخانه شبانه روزي گنجينه خزانه بخارائي-بين فلكه اول ودوم-پلاك 1622 55060486
داروخانه فاطمي-جواديه بيست متري جواديه-نبش بازارچه 55644911
داروخانه طاهر شهيد رجايي-سه راه علي آباد-خ ابريشم-18 متري تختي-فلكه اول-پلاك 76 55035885
داروخانه آرمين- علي آباد علي آباد- بلوار دستواره- خ 24 متري- پلاك 17 55086784
داروخانه دکتر بايگي خ شهيد رجايي- 18 متري تختي- پلاک 17 55035880
داروخانه دکتر کنگري خ شهيد رجايي- بلوار ابريشم- بلوار دستواره- جنب درمانگاه سليم 55180333