منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8
منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15
            منطقه 22

مراکز فروش

نام داروخانه آدرس تلفن
داروخانه بهمن-جيحون جيحون - نرسيده به مالک اشتر - خیابان شهید طاهری 66866584
داروخانه آزادي  آزادي - مقابل سازمان تامين اجتماعي - نبش کوچه آذرشهر 66874380
داروخانه جيحون آزادي - خ جيحون - تقاطع جيحون دامپزشکي - نبش دامپزشکي 66017722
داروخانه سهيل  خ آذربايجان - بعد از کارون - نرسيده به آزادي 66046844
داروخانه انوشيروان خ جيحون- تقاطع کميل 66866077
داروخانه مهردادنو آزادي-خ خوش جنوبي- چهارراه بوستان 66836101
داروخانه آناهيتا خ آذربايجان-ابتداي كارون روبروي بيمارستان شهريار 66019445
داروخانه يعقوب زاده خ خوش جنوبي - نبش چهارراه مرتضوي - پلاك 309 66837320
داروخانه نوروزيان آزادي-خ جيحون-خ كميل-سه راه كارون 55700775
داروخانه شهراسبي نواب-بريانك غربي 55737426
داروخانه زمان خ آزادي-خ خوش جنوبي-بين سپه و هاشمي  66880824
داروخانه طلايي تقاطع خيابان  رودكي و خيابان مرتضوي 66885761
داروخانه همتيار خ قزوين-15متري اميري-نبش ربيعي 55773781
داروخانه دهپور خيابان كميل-سه راه رودكي 66838832
داروخانه لولاگر خوش-بين دامپزشكي و آذربايجان-بيمارستان لولاگر 66898183
داروخانه سباكريم آزادي-خيابان قصرالدشت-نبش هاشمي 66830672
داروخانه حنا خ قزوين-سر پل امام زاده معصوم-خ عرب-ضلع شمالي پارك 22 بهمن-خ پهلواني 55134101
داروخانه سيما جيحون-چهارراه طوس-پ600 66019644
داروخانه كوشا آزادي-روبروي مترو-جنب اداره پست-كوچه زماني- پلاك 1 66065121-2
داروخانه فرهام مرتضوي بين كارون و قصر الدشت 66837473
داروخانه سهيلا خيابان جيحون-پايين تر از دامپزشكي 66897739
داروخانه قهرماني-قصرالدشت قصرالدشت-پايين تر از مالك اشتر 66896357
داروخانه شكيبائيان خيابان امام خميني-بين نواب و رودكي- پلاك 463 66378673
داروخانه وجدان خ آزادي- خ خوش جنوبي- نبش كوچه آزاد-پ919  66431952
داروخانه مهشيد آذربايجان-بين نواب ورودكي-پلاك 604 66376347
داروخانه آرين خيابان قزوين-خ 16 متري اميري-خ گلستاني-بعدازتقاطع تيموري-پلاك 296 55705717
داروخانه سادات اخوي آزادي-خ خوش جنوبي-بين دامپزشكي وآذربايجان-روبروبيمارستان لولاگر 66876133
داروخانه جوكار آذربايجان-50 متر بالاتر از تقاطع خوش-ساختمان پزشكان نگين-ط همكف 66676102
داروخانه ورشوساز خ رودكي-بين خ مرتضوي و امام خميني-نبش كوچه پدرامي-پلاك 2 66373327
داروخانه دكتر اميدي خ جيحون- چهارراه گلي- شماره 529 و 531 66838286
داروخانه هلند خ آزادي-خ رودکي(سلسبيل سابق)-پايين تر از چهارراه دامپزشکي-پلاك 570 66831704
داروخانه مولايي(كارون) خ آزادي - خ کارون - نبش هاشمي-پلاك 352 66834704
داروخانه مركزي رودكي خ آزادي-خ رودكي-خ هاشمي به سمت نواب-پلاك 74 66350290