منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1
منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8
منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15
            منطقه 22

مراکز فروش

نام داروخانه آدرس تلفن
داروخانه مكري آپادانا - روبروي نوبخت-پلاك 140- پلاك 146 88761510
(داروخانه صبا (بهشتي خ شهيد بهشتي-نرسيده به چهارراه سهروردي-پ108 88403532
داروخانه راسل سهروردي جنوبي - پايين تر از مطهري نبش خ نوبخت-پلاك 110 88845665
داروخانه بهارستاني  بهار شمالي - بالاتر از بيمارستان ناجا-پلاك 284- پلاك 318 88822415
داروخانه واعظ زاده خ نامجو - ميدان نامجو- پلاك 1298 77540916-77580122
داروخانه ابن سينا مفتح شمالي - بعد از چهارراه زهره-پلاك 288- پلاك 408 88825577
داروخانه شيرازي ميدان هفت تير - بالاتر از مسجد الجواد-پلاك 293 - پلاك 303 88822976
داروخانه طوسي شريعتي ابتداي خ بهشتي - ساختمان پزشکان قصر-پلاك 17 - پلاك 19 88763293`
داروخانه دکتر غلامی  خ شهید بهشتی _ خ صابونچی _ پلاک 27  88528220
داروخانه سحر (كلينيك نور) خ مطهري - بعد از سهروردي - خ شهيد يوسفيان - كلينيك نور  88429103
داروخانه انديشه زرين شريعتي-خ قدوسي-نرسيده به ميدان سبلان 88449897
داروخانه پارت خ قنبرزاده-خ خرمشهر -جنبروزنامه ايران-پ210 88734946
داروخانه تارا شهيد بهشتي-انديشه اصلي-بين انديشه 2و3-پ40 88439672
داروخانه تفضلي هفت تير - خ بهارشيراز -ميدان بهارشيراز 88845187
داروخانه توران مهناز - خ هويزه غربي - ساختمان پزشکان 135 -ط همکف-پلاك 117  88742122
داروخانه حقيقت منفرد مطهري - نرسيده به سهروردي - پلاك 150 88309710
داروخانه دانيال نبي سهروردي شمالي-نرسيده به تخت طاووس-نبش کوچه خشنودي- پلاك 199 88504379
داروخانه فارما آپادانا - خ نوبخت - نبش پاليزي 88769820
داروخانه گرامي مطهري - روبروي امير اتابک- پلاك 139 88751521
داروخانه محمدي شريعتي - روبروي تخت طاووس - سه راه مطهري - نبش کوچه کاکوتي- پلاك 693 88405236
داروخانه مركزي پاستور خ معلم - خ خواجه نظام - ابتداي خ پليس-پلاك 721 88407503
داروخانه مطهر خ مطهري - نرسيده به شريعتي- پلاك 17 88402168
داروخانه نادري هفت تير - خ بهارشيراز - روبروي جواد نيا - پلاك 69 77536745
داروخانه ندا-سهروردي سهروردي شمالي - آپادانا - خ نيلوفر - ميدان نيلوفر- پلاك 55 88758298
داروخانه نمونه شريعتي - خ ملک - روبروي ترکمنستان - پلاك 30/1 77501824
داروخانه فرهت شريعتي-خ بهشتي-خ سهند- مرکز پزشکي سهند 88529812
داروخانه بوعلي سينا شريعتي-نبش سميه-پ114 77534287
داروخانه دانايي شريعتي- سه راه طالقاني-اول خواجه نصير الدين 77514173
داروخانه نير سينا خواجه نظام الملك(شهيد اجاره دار)-پايين تر از چهارراه شيخان-نبش كوچه 48 77559641-77563319
داروخانه گلستان نو خيابان گرگان-ايستگاه روشنايي-پلاك 831 77548175
داروخانه توحيد شريعتي - سه راه ملك  77508627
داروخانه سعادتمند خ شريعتي - خ پليس - نبش اديبي- پلاك 27 88405627
داروخانه كريستال خ نامجو(گرگان) - چهارراه عظيم پور - پ520  77500935
داروخانه ورشو ساز شريعتي-خ معلم-روبروي آسمان نما-پ11 88458876
داروخانه ستارگان شريعتي-بالاتر از ملك-خ شهيد كشواد-پ29 88436824
داروخانه برهان خ شهيد مدني(نظام آباد سابق)-ابتداي خ شهيد محمودي- پلاك 300 77545152
داروخانه يوسف بيك خيابان خواجه نصير-بين نظام آباد و گرگان-كوچه معرفت-پ44 77638968
داروخانه پيام گرگان-ايستگاه مسجد 77754996
داروخانه كوشا نظام آباد-روبروي كوچه نور-پ172 77503972
داروخانه مختاري مفتح شمالي-نبش كوچه 12-پ448/2 88520418
داروخانه سهروردي سهروردي شمالي-داخل انديشه2-پ117 88412177
داروخانه بزرگمهر عباس آباد-مهناز-پ35 88744485
داروخانه آفتابگردان تخت طاووس-نرسيده به مفتح-ساختمان 230 88303772
داروخانه نارسيس بعد از پل سيدخندان - خ شهيد کابلي(دبستان)- خ صفافردوسي-پ6 -ط1  88465094
داروخانه فارس مدني-نرسيده به چهارراه سبلان- كوچه نظري- پلاك 8 77568131
داروخانه كادوس سهروردي شمالي-زينالي غربي-پ102 88518354
داروخانه ملاحسيني خواجه نظام الملك-پايين تر از چهار راه شيخان-پ698 77543765
داروخانه ترنج ميدان سپاه-خ سپاه-پ157 77509150
داروخانه گرگان گرگان-بالاتراز انقلاب-چهارراه معين-نبش كوچه روح ال... اميني-پ262 77507982
داروخانه توسليان خ بهشتي-بين مفتح و ميرعماد-ساختمان كاج-و10 88750433-88750434
داروخانه گيتي سهروردي شمالي-خ هويزه غربي -پلاك 55 -طبقه اول 88762015
داروخانه حکیم(بیمارستان 502 ارتش) خيابان طالقاني-نبش خيابان بهار-بيمارستان 502 ارتش 88829962
داروخانه معتمدي خيابان مطهري-روبروي باشگاه بانك سپه-ساختمان برگزيده -پلاك 32 88427700
داروخانه المپيك خيابان مطهري-خيابان تركمنستان-نبش كوچه نارنج-پلاك 16 88407718
داروخانه خورشيدزاده تهران خيابان انقلاب-خ شهيدنامجو-بالاترازايستگاه مسجد-نبش كوچه لاله-پلاك 685 77553639
داروخانه مدني خيابان مطهري-خ ميرعماد-خ ششم-پلاك 15 88747971
داروخانه گولاني خيابان سهروردي شمالي-بالاترازهويزه-خ نقدي-پلاك 29-طبقه همكف 88535351
داروخانه دكتر قوي مهر سهروردي شمالي-خ ميرزايي زينعلي-نرسيده به خ پارسا-كوچه پاكزادنيا 88739939
داروخانه دکتر مستوفی زاده ميدان هفت تير-خ بهارشيراز-روبرودفترپست-ساختمان رويال-پلاك 187-طبقه همكف 88319638
داروخانه دكتر وزيري خ بهشتي-بين سهروردي و صابونچي-پلاك 179 88752293
داروخانه يلدا شهيد مدني-مسيل باختر-پايين تر از خ گلستان-خ انصاري فر-پلاك 34 77813753
داروخانه دكتر حسامي خ سهروردي شمالي-خ شهيد قندي-نبش خ 24-پلاك 2-طبقه اول 88754244
داروخانه دكتر ورقائي خ بهشتي- بين سهروردي و صابونچي 88752293
داروخانه دكتر همايون دانش خ مطهري- سهروردي جنوبي- بين خ دبير و صمصام زاده حجازي 77639046
داروخانه دكتر قاسمي شريعتي- بين كوچه سودمند و روشن(ميثاق3)- پلاك 252 77502108
داروخانه دكتر عدالت پژوه شريعتي- روبروي تخت طاووس- سه راه مطهري- نبش كوچه كاكوتي- پلاك693 88405236
داروخانه دکتر نقره ئيان خ سميه- خ فرصت- پلاک 41 88827688
داروخانه دکتر نگار حاج علی اکبری خ گرگان- استگاه روشنايي- پلاک 831 77548175
داروخانه رسولي نژاد خ شهيد مدني- خ وحيديه- نبش کوچه لاهوتي- پلاک 416 77810112
داروخانه امداد گرگان - ايستگاه مدرسه-پلاك 547 77634086
داروخانه زهرایی مطهري - تقاطع سهروردي-پلاك 273- پلاك 268 88437040
داروخانه فرند شريعتي -زير پل سيدخندان - خ مير مطهري-پلاك 68 88510092
داروخانه هدايتي سهروردي شمالي - خ شهيد قندي-پلاك 4 - كوچه 1 - پلاك 8 88531330
داروخانه شيرازي ميدان هفت تير - بالاتر از مسجد الجواد-پلاك 293 - پلاك 303 88822976
داروخانه سينامد سهروردي جنوبي- بين خ لشگري و افشين 88434487